Polskie Towarzystwo Choroby Parkinsona

i Innych Zaburzeń Ruchowych

Zadanie PTCHPiIZR to wspieranie rozwoju diagnostyki i leczenia zaburzeń ruchowych, szczególnie choroby Parkinsona, oraz promocja wiedzy w tym zakresie.

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Dwieście lat choroby Parkinsona"

10 lutego 2017

Tuż przed Światowym Dniem Chorych na Chorobę Parkinsona — 7 kwietnia 2017 roku w Warszawie odbędzie się konferencja poświęcona podsumowaniu współczesnej wiedzy na temat etiopatogenezy, diagnostyki i leczenia choroby Parkinsona — "Dwieście lat choroby Parkinsona". Rocznica opublikowania "An Essay on the Shaking Palsy". Zachęcamy Państwa do udziału w tym wydarzeniu.

Konferencja ma charakter naukowo-szkoleniowy. Chcielibyśmy zachęcić do udziału wszystkie osoby zainteresowane tematem. Będzie to szczególne wydarzenie dla neurologów praktyków, młodych neurologów, lekarzy rodzinnych, fizjoterapeutów, psychologów, logopedów oaz dla wielu osób z innych specjalności wzbogacające i systematyzujące współczesną wiedzę na temat choroby Parkinsona.

Wstęp na konferencję jest bezpłatny po wcześniejszej rejestracji.

Więcej informacji

Program

Witamy

Lekarz

Witamy na portalu informacyjnym POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHOROBY PARKINSONA I INNYCH ZABURZEŃ RUCHOWYCH.Na tej stronie znajdziecie Państwo informacje o bieżącej aktywności Towarzystwa, jego władzach oraz strukturach organizacyjnych. Mamy nadzieję, że korzystanie z portalu umożliwi Państwu aktywne uczestniczenie w życiu PTCHPiIZR.
Redakcja Portalu

Informacje ogólne

Towarzystwo zostało powołane w celu wspierania rozwoju diagnostyki i leczenia chorób układu nerwowego należących do zaburzeń ruchowych, a szczególnie choroby Parkinsona oraz promocji wiedzy w tym zakresie wśród społeczeństwa.

Towarzystwo ma na celu również inicjowanie i wspieranie badań naukowych w dziedzinie chorób mózgu, a w szczególności choroby Parkinsona i innych zaburzeń ruchowych, oraz krajowej i międzynarodowej wymiany naukowej w tym zakresie.

Dowiedz się więcej